Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,65 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Андора 2,53 лв. +0,01 2,22 лв. +0,01
Армения 1,68 лв. +0,01 1,62 лв. +0,02 0,77 лв. +0.00
Австрия eu 2,72 лв. +0,01 2,68 лв. +0,02 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,44 лв. +0,01 1,44 лв. +0,01 0,80 лв. +0.00
Белгия eu 3,31 лв. +0,02 3,34 лв. +0,02 1,58 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,35 лв. +0,01 2,31 лв. +0,03 1,37 лв. +0.00
България eu 2,38 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Хърватия eu 2,84 лв. -0,04 2,86 лв. -0,07 1,55 лв. +0.00
Кипър eu 2,61 лв. +0,01 2,73 лв. +0,01
Чехия eu 2,74 лв. +0,02 2,62 лв. +0,02 1,23 лв. +0.00
Дания eu 3,44 лв. +0,02 3,09 лв. +0,01
Естония eu 3,01 лв. +0,02 2,61 лв. +0,02 1,45 лв. +0.00
Финландия eu 3,55 лв. +0,02 3,22 лв. +0,02
Франция eu 3,26 лв. -0,02 3,08 лв. -0,01 1,76 лв. +0.00
Грузия 1,66 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Германия eu 3,30 лв. +0,01 3,05 лв. +0,02 1,75 лв. +0.00
Гърция eu 3,44 лв. +0,01 2,94 лв. +0,01 1,92 лв. +0.00
Унгария eu 2,67 лв. +0,02 2,75 лв. +0,02 1,57 лв. +0.00
Исландия 3,27 лв. +0,01 3,11 лв. +0.00
Ирландия eu 3,10 лв. +0,02 2,92 лв. +0,03 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,44 лв. +0,02 3,17 лв. +0,02 1,54 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,89 лв. +0,02 2,69 лв. +0,01 1,45 лв. +0.00
Литва eu 2,71 лв. +0.00 2,55 лв. +0,02 1,47 лв. +0.00
Люксембург eu 2,89 лв. +0,01 2,73 лв. +0,01 1,55 лв. +0.00
Северна Македония 2,43 лв. +0,04 2,17 лв. +0,04 1,41 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 2,09 лв. +0,01 1,80 лв. +0,01 1,29 лв. +0.00
Черна гора 2,80 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,90 лв. +0.00 3,21 лв. +0.00 1,95 лв. +0,01
Норвегия 3,58 лв. +0.00 3,36 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Полша eu 2,51 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Португалия eu 3,47 лв. +0.00 3,14 лв. +0,01 1,61 лв. +0.00
Румъния eu 2,44 лв. +0,01 2,43 лв. +0,01 1,11 лв. +0.00
Русия 1,20 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Сърбия 2,75 лв. +0,01 2,82 лв. +0,01 1,58 лв. +0,01
Словакия eu 2,90 лв. +0,02 2,66 лв. +0,02 1,41 лв. +0.00
Словения eu 2,61 лв. +0,01 2,84 лв. +0,02 1,64 лв. +0.00
Испания eu 2,92 лв. +0,02 2,67 лв. +0,01 1,59 лв. +0.00
Швеция eu 3,46 лв. +0,01 3,76 лв. +0,01 2,52 лв. +0,01
Швейцария 3,17 лв. +0,02 3,25 лв. +0,02 1,78 лв. +0.00
Турция 1,43 лв. +0.00 1,47 лв. +0,03 1,08 лв. +0.00
САЩ 1,47 лв. +0,02 1,63 лв. +0,04
Украйна 1,98 лв. +0,01 1,91 лв. +0,02 1,18 лв. +0.00
Великобритания eu 3,22 лв. +0,02 3,30 лв. +0,02 1,55 лв. +0.00