Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,19 лв. +0.00 3,20 лв. -0,01 1,28 лв. +0.00
Андора 2,84 лв. -0,01 2,74 лв. +0.00
Армения 1,92 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Австрия eu 3,04 лв. +0.00 3,12 лв. -0,01 2,62 лв. +0.00
Беларус 1,64 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Белгия eu 3,38 лв. -0,01 3,36 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,67 лв. -0,01 2,69 лв. +0.00 1,46 лв. -0,01
България eu 2,56 лв. +0.00 2,75 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Хърватия eu 2,78 лв. +0.00 2,82 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00
Кипър eu 2,73 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00
Чехия eu 3,07 лв. +0.00 2,95 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Дания eu 3,81 лв. +0.00 3,39 лв. +0.00
Естония eu 3,34 лв. +0.00 3,21 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Финландия eu 3,76 лв. +0.00 3,81 лв. -0,01
Франция eu 3,70 лв. +0.00 3,55 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Грузия 2,00 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Германия eu 3,57 лв. +0.00 3,43 лв. -0,01 2,13 лв. +0.00
Гърция eu 3,71 лв. +0.00 3,30 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Унгария eu 3,12 лв. +0.00 3,14 лв. +0.00 1,87 лв. +0.00
Исландия 4,07 лв. +0.00 4,15 лв. +0.00
Ирландия eu 3,14 лв. +0.00 3,22 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,63 лв. +0.00 3,52 лв. -0,01 1,57 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,18 лв. +0.00 3,14 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Литва eu 3,01 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Люксембург eu 3,04 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Северна Македония 2,57 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 2,41 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Черна гора 3,03 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,67 лв. +0.00 3,31 лв. +0.00 1,91 лв. +0.00
Норвегия 3,96 лв. +0.00 3,63 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00
Полша eu 2,76 лв. -0,01 2,90 лв. +0.00 1,30 лв. -0,01
Португалия eu 3,30 лв. -0,01 3,02 лв. -0,01 1,75 лв. +0.00
Румъния eu 2,60 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00 1,45 лв. -0,01
Русия 1,24 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00 0,48 лв. +0.00
Сърбия 2,89 лв. -0,01 3,20 лв. -0,01 1,71 лв. +0.00
Словакия eu 3,00 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,50 лв. -0,01
Словения eu 2,66 лв. -0,01 2,87 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Испания eu 3,17 лв. +0.00 3,04 лв. +0.00 1,92 лв. +0.00
Швеция eu 3,52 лв. +0.00 3,96 лв. -0,01 2,48 лв. +0.00
Швейцария 3,57 лв. +0.00 3,92 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00
Турция 2,01 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,34 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Великобритания eu 3,28 лв. +0.00 3,94 лв. -0,01 1,70 лв. -0,01