Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,52 лв. +0,03 2,48 лв. +0,03 1,06 лв. +0,01
Алжир 0,38 лв. +0.00 0,23 лв. +0.00 0,15 лв. +0.00
Андора 2,17 лв. +0.00 1,86 лв. +0.00
Армения 1,90 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Австрия eu 2,21 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,05 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00 0,55 лв. +0.00
Белгия eu 2,87 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,06 лв. -0,02
Босна и Херцеговина 2,15 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 0,85 лв. +0.00
България eu 2,07 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Хърватия eu 2,54 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Кипър eu 2,37 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00
Чехия eu 2,16 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Дания eu 3,13 лв. +0,02 2,68 лв. +0,04
Египет 0,71 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00
Естония eu 2,05 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,87 лв. -0,01 2,60 лв. -0,01
Франция eu 2,76 лв. +0,01 2,51 лв. +0,01 1,45 лв. +0.00
Грузия 1,47 лв. +0,02 1,49 лв. +0,01
Германия eu 2,76 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Гърция eu 3,07 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,34 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,31 лв. +0,01
Исландия 3,46 лв. +0.00 3,31 лв. +0.00
Ирландия eu 2,74 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Израел 3,18 лв. +0.00 3,73 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Италия eu 3,10 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Йордания 1,69 лв. +0.00 0,83 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,39 лв. +0.00 0,67 лв. +0.00
Латвия eu 2,28 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Ливан 2,79 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Либия 0,26 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00
Литва eu 2,29 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Люксембург eu 2,33 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Македония 2,12 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,69 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Черна гора 2,52 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Мароко 1,99 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00
Холандия eu 3,30 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Норвегия 3,61 лв. -0,01 3,40 лв. -0,01 1,39 лв. +0.00
Полша eu 2,06 лв. +0.00 2,00 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Португалия eu 3,04 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Румъния eu 2,12 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Русия 1,24 лв. -0,02 1,18 лв. -0,01 0,58 лв. -0,01
Саудитска Арабия 0,44 лв. +0.00 0,37 лв. +0.00
Сърбия 2,28 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Словакия eu 2,38 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Словения eu 2,54 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Испания eu 2,45 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Швеция eu 2,71 лв. -0,01 2,71 лв. -0,01 1,85 лв. +0.00
Швейцария 2,64 лв. -0,01 2,73 лв. -0,01 1,56 лв. +0.00
Тунис 1,27 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Турция 2,76 лв. +0,03 2,41 лв. +0,03 0,83 лв. +0,01
САЩ 1,09 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Украйна 1,72 лв. +0.00 1,51 лв. +0,01 0,83 лв. +0.00
Великобритания eu 2,76 лв. -0,02 2,81 лв. -0,01 1,31 лв. -0,01

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ