Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,54 лв. -0,01 3,54 лв. -0,01 1,11 лв. +0.00
Андора 2,79 лв. -0,01 2,63 лв. +0.00
Армения 2,45 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 0,46 лв. +0.00
Австрия eu 3,10 лв. -0,04 3,05 лв. -0,04 2,19 лв. +0.00
Беларус 1,35 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00 0,69 лв. -0,01
Белгия eu 3,31 лв. +0.00 3,33 лв. -0,01 1,28 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,66 лв. -0,01 2,55 лв. -0,01 1,25 лв. +0.00
България eu 2,64 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Хърватия eu 2,95 лв. -0,01 2,85 лв. +0.00 1,45 лв. -0,01
Кипър eu 2,94 лв. -0,03 3,00 лв. -0,01
Чехия eu 3,06 лв. -0,01 2,96 лв. -0,01 1,34 лв. +0.00
Дания eu 3,84 лв. -0,01 3,39 лв. -0,01
Естония eu 3,41 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00 1,32 лв. -0,01
Финландия eu 3,61 лв. -0,04 3,40 лв. -0,04
Франция eu 3,56 лв. -0,01 3,29 лв. +0.00 1,94 лв. -0,01
Грузия 2,13 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Германия eu 3,52 лв. -0,02 3,22 лв. -0,01 2,02 лв. +0.00
Гърция eu 3,66 лв. -0,01 3,15 лв. -0,01 1,64 лв. -0,01
Унгария eu 2,93 лв. -0,01 2,96 лв. -0,01 1,71 лв. -0,01
Исландия 3,97 лв. -0,01 4,01 лв. -0,02
Ирландия eu 3,50 лв. -0,01 3,33 лв. -0,01 1,88 лв. +0.00
Италия eu 3,61 лв. -0,01 3,32 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,22 лв. +0.00 3,04 лв. +0,01 1,35 лв. +0.00
Литва eu 2,98 лв. -0,01 2,83 лв. -0,01 1,45 лв. -0,01
Люксембург eu 3,04 лв. -0,01 2,84 лв. -0,01 1,31 лв. -0,01
Северна Македония 2,55 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,36 лв. -0,01
Молдова 2,50 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Черна гора 3,01 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,08 лв. -0,01 3,49 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Норвегия 3,75 лв. -0,01 3,39 лв. -0,01 2,39 лв. +0.00
Полша eu 2,93 лв. -0,02 2,93 лв. -0,01 1,21 лв. -0,01
Португалия eu 3,36 лв. -0,02 3,04 лв. -0,01 1,69 лв. +0.00
Румъния eu 2,70 лв. -0,01 2,73 лв. -0,01 1,30 лв. +0.00
Русия 1,14 лв. +0.00 1,34 лв. +0,01 0,58 лв. +0,01
Сърбия 3,15 лв. -0,04 3,32 лв. -0,02 1,64 лв. +0.00
Словакия eu 3,13 лв. -0,01 2,91 лв. -0,01 1,34 лв. +0.00
Словения eu 2,88 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Испания eu 3,14 лв. -0,01 2,82 лв. -0,01 1,84 лв. -0,01
Швеция eu 3,16 лв. -0,01 3,10 лв. +0.00 2,37 лв. -0,01
Швейцария 3,78 лв. -0,01 3,87 лв. -0,01 2,06 лв. -0,01
Турция 2,26 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,56 лв. -0,02 2,40 лв. -0,02 1,21 лв. +0.00
Великобритания eu 3,40 лв. -0,01 3,60 лв. -0,01 1,94 лв. +0.00