Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,49 лв. +0,03 2,45 лв. +0,03 1,04 лв. +0,01
Алжир 0,38 лв. +0.00 0,23 лв. +0.00 0,15 лв. +0.00
Андора 2,19 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00
Армения 1,90 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Австрия eu 2,21 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,18 лв. -0,01 1,22 лв. -0,01 0,64 лв. -0,01
Белгия eu 2,78 лв. -0,05 2,64 лв. +0.00 0,91 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. -0,44 1,56 лв. -0,54 0,86 лв. +0,01
България eu 2,07 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Хърватия eu 2,52 лв. -0,03 2,32 лв. -0,04 1,09 лв. -0,03
Кипър eu 2,32 лв. +0.00 2,34 лв. +0,02
Чехия eu 2,18 лв. +0,01 2,12 лв. +0,09 0,96 лв. -0,02
Дания eu 3,12 лв. -0,03 2,65 лв. -0,03
Египет 0,61 лв. +0,02 0,18 лв. +0,01
Естония eu 2,38 лв. +0,33 2,33 лв. +0,31 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,89 лв. -0,02 2,51 лв. -0,03
Франция eu 2,73 лв. -0,02 2,46 лв. -0,01 1,47 лв. +0,01
Грузия 1,49 лв. -0,01 1,49 лв. -0,01
Германия eu 2,76 лв. +0,02 2,35 лв. +0,02 1,11 лв. +0.00
Гърция eu 3,13 лв. +0.00 2,64 лв. +0,02 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,31 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Исландия 3,38 лв. +0.00 3,22 лв. +0.00
Ирландия eu 2,74 лв. +0.00 2,48 лв. +0,04 1,41 лв. +0.00
Израел 3,03 лв. +0.00 3,57 лв. -0,01 1,56 лв. +0.00
Италия eu 3,11 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Йордания 1,65 лв. +0.00 0,81 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,38 лв. -0,01 0,65 лв. -0,01
Латвия eu 2,24 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Ливан 2,73 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Либия 0,26 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,20 лв. -0,01 1,99 лв. -0,02 1,01 лв. -0,01
Люксембург eu 2,31 лв. -0,05 1,95 лв. -0,04 0,91 лв. +0.00
Македония 2,15 лв. +0,02 1,67 лв. +0,02 0,97 лв. +0,01
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,69 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Черна гора 2,52 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Мароко 1,97 лв. +0,01 1,67 лв. +0,01
Холандия eu 3,30 лв. -0,02 2,60 лв. -0,02 1,58 лв. -0,02
Норвегия 3,44 лв. +0,01 3,20 лв. +0,01 1,32 лв. +0.00
Полша eu 2,09 лв. +0,03 1,99 лв. +0,01 0,95 лв. -0,01
Португалия eu 3,01 лв. -0,03 2,58 лв. -0,03 1,28 лв. +0.00
Румъния eu 2,09 лв. -0,02 1,97 лв. -0,13 0,85 лв. +0.00
Русия 1,26 лв. -0,01 1,19 лв. -0,01 0,54 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,43 лв. +0.00 0,36 лв. +0.00
Сърбия 2,34 лв. +0,01 2,41 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Словакия eu 2,32 лв. +0,01 2,05 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Словения eu 2,51 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Испания eu 2,44 лв. -0,01 2,21 лв. -0,02 1,19 лв. +0.00
Швеция eu 2,83 лв. -0,05 2,62 лв. -0,01 1,82 лв. -0,01
Швейцария 2,58 лв. -0,01 2,67 лв. -0,01 1,53 лв. +0.00
Тунис 1,13 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Турция 2,68 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 0,80 лв. +0.00
САЩ 1,12 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Украйна 1,73 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00 0,77 лв. +0,04
Великобритания eu 2,70 лв. -0,03 2,75 лв. -0,02 1,27 лв. -0,10

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ