Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,73 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,26 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00
Армения 1,81 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Австрия eu 2,27 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,23 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Белгия eu 2,69 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,01 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Хърватия eu 2,44 лв. -0,02 2,45 лв. -0,02 1,08 лв. -0,01
Кипър eu 2,19 лв. -0,12 2,34 лв. -0,09
Чехия eu 2,17 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Дания eu 3,09 лв. +0,03 2,83 лв. +0,02
Египет 0,72 лв. +0.00 0,53 лв. +0.00
Естония eu 2,46 лв. +0,04 2,58 лв. +0,06 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,81 лв. -0,06 2,78 лв. -0,06
Франция eu 2,83 лв. +0,02 2,81 лв. +0.00 1,68 лв. -0,01
Грузия 0,01 лв. -1,27 0,01 лв. -1,24
Германия eu 2,95 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Гърция eu 2,80 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Унгария eu 2,15 лв. +0.00 2,38 лв. +0,01 1,50 лв. +0.00
Исландия 3,12 лв. +0.00 3,17 лв. +0.00
Ирландия eu 2,74 лв. +0.00 2,62 лв. +0,04 1,35 лв. +0.00
Израел 2,84 лв. +0.00 3,64 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Италия eu 3,07 лв. -0,02 2,93 лв. -0,02 1,29 лв. +0.00
Йордания 2,31 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0.00 0,62 лв. +0.00
Латвия eu 2,36 лв. -0,02 2,36 лв. -0,02 1,14 лв. +0.00
Ливан 2,67 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,17 лв. +0,03 2,16 лв. +0,02 0,96 лв. -0,01
Люксембург eu 2,22 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Македония 2,01 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,75 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Черна гора 2,70 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,83 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Холандия eu 3,15 лв. -0,01 2,71 лв. -0,01 1,65 лв. +0.00
Норвегия 3,17 лв. -0,03 3,11 лв. -0,03 1,59 лв. -0,01
Полша eu 2,10 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Португалия eu 2,95 лв. +0,01 2,70 лв. -0,03 1,29 лв. +0.00
Румъния eu 2,48 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Русия 1,17 лв. -0,01 1,18 лв. -0,01 0,66 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,41 лв. +0.00 0,34 лв. +0.00
Сърбия 2,53 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Словакия eu 2,29 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Словения eu 2,64 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,37 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Швеция eu 2,75 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Швейцария 2,58 лв. -0,01 2,84 лв. -0,01 1,47 лв. +0.00
Тунис 0,92 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Турция 1,98 лв. +0,01 1,93 лв. +0,01 0,52 лв. +0.00
САЩ 1,05 лв. -0,01 1,36 лв. -0,01
Украйна 1,84 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00 0,83 лв. +0.00
Великобритания eu 2,61 лв. -0,02 2,81 лв. -0,02 1,40 лв. -0,04

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ