<< Октомври 2017 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 142,21RSD/л
 ДИЗ: 147,12RSD/л
 ГАЗ: 73,23RSD/л 
2  A95: 142,21RSD/л
 ДИЗ: 147,12RSD/л
 ГАЗ: 73,23RSD/л 
3  A95: 142,21RSD/л
 ДИЗ: 147,58RSD/л
 ГАЗ: 73,23RSD/л 
4  A95: 142,21RSD/л
 ДИЗ: 147,58RSD/л
 ГАЗ: 73,23RSD/л 
5  A95: 142,21RSD/л
 ДИЗ: 147,73RSD/л
 ГАЗ: 73,21RSD/л 
6  A95: 142,21RSD/л
 ДИЗ: 147,74RSD/л
 ГАЗ: 73,21RSD/л 
7  A95: 142,21RSD/л
 ДИЗ: 147,40RSD/л
 ГАЗ: 73,36RSD/л 
8  A95: 142,21RSD/л
 ДИЗ: 147,40RSD/л
 ГАЗ: 73,36RSD/л 
9  A95: 142,21RSD/л
 ДИЗ: 147,40RSD/л
 ГАЗ: 73,36RSD/л 
10  A95: 142,42RSD/л
 ДИЗ: 147,44RSD/л
 ГАЗ: 73,36RSD/л 
11  A95: 142,42RSD/л
 ДИЗ: 147,45RSD/л
 ГАЗ: 73,36RSD/л 
12  A95: 142,42RSD/л
 ДИЗ: 147,50RSD/л
 ГАЗ: 73,36RSD/л 
13  A95: 142,47RSD/л
 ДИЗ: 147,54RSD/л
 ГАЗ: 73,36RSD/л 
14  A95: 142,47RSD/л
 ДИЗ: 147,54RSD/л
 ГАЗ: 73,36RSD/л 
15  A95: 142,47RSD/л
 ДИЗ: 147,54RSD/л
 ГАЗ: 73,36RSD/л 
16  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 147,04RSD/л
 ГАЗ: 73,36RSD/л 
17  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 147,04RSD/л
 ГАЗ: 73,36RSD/л 
18  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 147,04RSD/л
 ГАЗ: 73,36RSD/л 
19  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 147,77RSD/л
 ГАЗ: 73,80RSD/л 
20  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 147,54RSD/л
 ГАЗ: 73,80RSD/л 
21  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 147,57RSD/л
 ГАЗ: 73,80RSD/л 
22  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 147,57RSD/л
 ГАЗ: 73,80RSD/л 
23  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 147,57RSD/л
 ГАЗ: 73,80RSD/л 
24  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 147,81RSD/л
 ГАЗ: 73,80RSD/л 
25  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 148,01RSD/л
 ГАЗ: 73,93RSD/л 
26  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 148,03RSD/л
 ГАЗ: 73,95RSD/л 
27  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 148,53RSD/л
 ГАЗ: 73,95RSD/л 
28  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 148,60RSD/л
 ГАЗ: 73,95RSD/л 
29  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 148,61RSD/л
 ГАЗ: 73,95RSD/л 
30  A95: 143,09RSD/л
 ДИЗ: 148,61RSD/л
 ГАЗ: 73,95RSD/л 
31  A95: 143,71RSD/л
 ДИЗ: 148,16RSD/л
 ГАЗ: 73,95RSD/л